# LIVINCARES

VI BRYR OSS

I snart tio års tid har LIVIN haft en uttalad tanke och affärsidé om att vi tillsammans med våra gäster vill vara med och påverka vår framtid och vår omvärld.

Omtänksamhet – Ansvar- Öppenhet är tre ord som förklarar det vi står för. Vi vill erbjuda övernattning och möten mellan människor i en omtänksam och varm miljö. Hos oss får du ett vänligt bemötande och mervärden som aktivt miljöansvar och stort socialt engagemang. Vi erbjuder personer som står utanför arbetsmarknaden olika former av anställning som ex. långtidssjukskrivna, utrikesfödda, människor med någon form av funktionsnedsättning osv. Hos oss får de jobba utefter sin förmåga och förutsättningar och vi ser mångfalden som en oerhörd tillgång för företaget.

Tillsammans kan vi göra skillnad
Under flera års tid har LIVIN stöttat olika projekt i hjälporganisationen Ankarstiftelsen där bland annat Hotellchef Anders Hagström var med och byggde en skola i Amazonas. Vi sponsrar även andra projekt och organisationer som syftar till att göra samhället bättre. Sedan starten har vi samlat in närmare 400 000 kronor som gjort skillnad för andra. Följ vårt arbete på sociala medier under hashtag  #livincares och #dinlunchgörskillnad

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi jobbar med detta!

Livin City